O nás

Firma Miroslav Kováč MS KOV patrí k organizáciám zaoberajúcim sa recykláciou kovového i nekovového odpadu. Vychádza zo situácie na trhu, spĺňa požiadavky odberateľov a rovnako aj zákazníkov. V súčasnosti má dve prevádzky.

1.Prevádzka : Staničná 27, Zlaté Moravce

Nakladanie s odpadmi – oceľový šrot, farebné kovy a papier – spočíva v zbere, výkupe, zhromažďovaní a triedení odpadov vo vyhradených priestoroch pred ďalším nakladaním s nimi. Zber odpadov sa organizuje priamym prevzatím od občanov a firiem.

2.Prevádzka . SNP 51, Zlaté Moravce ( areál bývalého Školského majetku )

Nakladanie s odpadmi – zhromažďovanie a zhodnocovanie oceľového šrotu, strihanie a rozpaľovanie pomocou kontajnerových nožníc a antigénu.. Následne sa triedi do veľkoobjemových kontajnerov a vlastnou nakladacou technikou je zabezpečený odvoz odpadu na ďalšie spracovanie.

Zhodnocovanie papiera sa vykonáva rozmerovou úpravou za účelom zmenšenia objemu odpadu lisovaním na výlisky – balíkyalebo voľným naložením do kontajnera na ďalšie spracovanie.

V prevádzke sa nachádza administratívne pracovisko a sklady.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

 • výkup železného šrotu
 • výkup farebných kovov
 • výkup papiera a lepenky
 • výkup skla
 • organizovanie školských zberov
 • demontovanie a rozpaľovanie oceľových konštrukcii
 • búracie a demolačné práce
 • recyklácia a rozoberanie autovrakov
 • preprava železného šrotu
 • komisionálny predaj hutného materiálu
 • kontajnerová doprava  ako pre súkromníkov, tak aj pre organizácie.
 • kontajnery na prenájom rôznych veľkostí.
 • vlastná výroba oporných tvárnic