Firma MS-kov vznikla v roku 2003 a jej zameraním je výkup druhotných surovín. Založenie firmy bolo postavené na myšlienke „robiť veci inak, lepšie“. Po takmer 20-tich na trhu rokoch je MS-kov dôveryhodným partnerom. Najväčší dôraz je kladený na spokojnosť zákazníka a ochotu dohodnúť sa. Slová ako spoľahlivosť, spolupráca, zodpovednosť, odvaha, kreativita, pracovitosť sú krédom firmy samotnej, ako aj jej zamestnancov.

Panel 1

O nás

Spoločnosť MS KOV – od roku 2003 patrí k organizáciám zaoberajúcim sa recykláciou kovového i nekovového odpadu.Plne vychádza v ústrety požiadavkám trhu i zákazníkov. V súčasnej dobe má dve prevádzky.

 1.prevádzka: MS KOV, SNP 51,  Zlatých Moravciach:  administratívne pracovisko a sklady, kde sa zaoberá veľkoobchodom a sprostredkovaním.Tu všetok vykúpený odpad od fyzických osôb i organizácií ďalej spracováva a triedi.

2.prevádzka:MS KOV, Staničná , Zlatých Moravciach: . Ďalšie rozšírenie, nákup a predaj úžitkového železa a kovových predmetov, rôzne druhy papiera pre ďalšie využitie.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

  • výkup železného šrotu
  • výkup farebných kovov
  • výkup papiera
  • demontovanie a rozpaľovanie oceľových konštrukcii
  • preprava železného šrotu
  • komisionálny predaj hutného materiálu
  • kontajnerová doprava  ako pre súkromníkov, tak aj pre organizácie.
  • kontajnery na prenájom rôznych veľkostí.
  • vlastná výroba oporných tvárnic

Našou snahou je ponúknuť zákazníkom dobré výkupné ceny a obsluhu odborne zaškoleným a ústretovým personálom.

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder