Služby

Preprava druhotných surovín.

Zabezpečujeme vlastnými vozidlami a prípadnú nakládku hydraulickou rukou, pri nakládke šrotu železných a neželezných kovov zaisťuje naša spoločnosť v rámci služieb za stanovených podmienok ktoré je potrebné pred realizáciou zvozu upresniť. Pristavovania kontajnerov pre zvoz kovových odpadov vozidlami do 6,5 t je možné od 1.000 kg. Zvoz vozidlom s hydraulickou rukou od 3.000 kg. Ďalšie zvozy, zapožičanie kontajnerov podľa dohody.

Pri určitom množstve materiálu, poskytujeme:

  • kontajnery zdarma
  • odvoz zdarma

 

Výkup železného šrotu.

V našich prevádzkach vykupujeme kovošrot ako od jednotlivých zákazníkov, tak aj od firiem. Podľa stavu, druhu a množstva kovového odpadu volíme najvhodnejšie spôsoby jeho ďalšie úpravy za dodržiavanie podmienok ochrany životného prostredia.

 

Výkup surovín, váženie.

Váženie prebieha na digitálnych váhach. Pri väčšom množstve materiálu mame k dispozícii na prevádzkachmostové váhy.

 

Výkup papiera, spracovanie odpadu.

Vážime si životného prostredia, a preto podnikáme prevažne v oblasti zberu papiera a ďalšieho odpadu . Našou snahou je hlavne prispieť k ochrane prostredia , v ktorom žijeme.Výkup papiera cenník sa riadi druhy ponúkaného zberového papiera, vykupujeme ho ako od obyvateľov tak aj od firiem a živnostníkov a škôl.Spracovanie odpadu, jeho úprava a triedenie je podľa štandardných  požiadaviek odberateľa. Rozhodnutia, súhlasy, ktoré máme na prevádzku zariadenia na zber odpadov vydané okresnýmúradom, odborom životného prostredia a  prevádzkový poriadok kópie nájdete dokumentoch na Našich stránkach.

 

Výkup farebných kovov.

Výkup farebných kovov prebieha v našej prevádzke v neobmedzenom množstve.Ceny jednotlivých druhov farebných kovov sú odvodené z aktuálneho stavu burzy.

 

Ponúkame  oporné tvárnice.

Môžete sa spoľahnúť na vynikajúce vlastnosti použitého betónu, ako je vysoká pevnosť v tlaku či trvanlivosť povrchu.Sú praktické pre rozčlenenie plôch napr. sypkých materiáloch, kameňa. My ich požívame, a sme spokojný. Nepotrebujete stavebné povolenie, sú prenosné. Môžete sa spoľahnúť na vynikajúce vlastnosti použitého betónu, ako je vysoká pevnosť v tlaku či trvanlivosť povrchu.

CENA:   L – 250 eur bez DPH

             T – 270 eur bez DPH

Recyklácia papiera

Školské zbery