Služby

Výkup železného šrotu.

V našich prevádzkach vykupujeme kovový odpad od občanov aj od firiem. Podľa stavu, druhu a množstva kovového odpadu volíme najvhodnejšie spôsoby jeho ďalšieho spracovania,pri dodržiavaní podmienok ochrany životného prostredia.

Výkup farebných kovov.

Výkup farebných kovov prebieha v našej prevádzke v neobmedzenom množstve.Ceny jednotlivých druhov farebných kovov sú odvodené z aktuálneho stavu burzy.

Výkup papiera a lepenky.

V našich prevádzkach vykupujeme papier a lepenkuod občanov aj od firiem. V spolupráci so školami organizujeme školské zbery. Spracovanie odpadu, jeho zhodnocovanie a triedenie uskutočňujeme podľa jednotlivých požiadaviek odberateľov.

Váženie.

Váženie prebieha na digitálnych váhach. Pri väčšom množstve materiálu sú k dispozícii na prevádzkach mostové váhy.

Preprava druhotných surovín.

Prepravu zabezpečujeme vlastnými nákladnými autami s hydraulickými rukami. Zvoz menšieho množstva odpadu uskutočňujeme dodávkami. Kontajnery pristavujeme a zapožičiavame podľa objednávok dodávateľov.

Ponúkame  oporné tvárnice.

Oporné tvárnice sú vhodné na vytváranie oporných deliacich stien ( napr. na oddelenie sypkých materiálov, kameniva ).